Témata konference

„Konference NZEE je zaměřena nejen na nejrozšířenější obnovitelné zdroje (fotovoltaika, větrná a vodní energie), ale i na další méně rozšířené typy obnovitelných zdrojů např. geotermální energie, energii biomasy apod. Aby mohla být energie produkovaná z obnovitelných zdrojů efektivně využita, je ve většině případů nutné tuto energii ve vhodné formě uskladnit. Z toho důvodu se podstatná část konference věnuje problematice uchovávání energie. Mezi významné typy úložišť energie patří např. elektrochemické články (baterie lithium-ion, klasické olověné a NiCd baterie i novodobé aktuálně vyvíjené baterie, např. lithium-síra a sodno-iontové baterie), palivové články, elektromechanické úložiště apod. S optimálním využitím obnovitelných zdrojů a úložišť elektrické energie úzce souvisí problematika ostrovních systémů a elektromobility, stejně jako druhotné využití a recyklace zařízení i materiálů (např. zpětné využití lithium-iontových akumulátorů z elektromobilů v aplikacích stacionárních uložišť elektrické energie, nebo recyklace aktivních hmot, plastů a dalších materiálů).“

 

 

45. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

24. 6. až 26. 6. 2024
Hotel SAVANNAH
Hatě u Znojma

Za organizační výbor konference:

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
předseda organizačního výboru
FEKT VUT, Technická 10,
616 00 Brno
tel.: 541 146 188,
fax:541 146 199
e-mail: baca@vutbr.cz