Předběžný program

45. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

23.06.2024
19:00  
Neformální přátelské posezení
 
24.06.2024
8:30  
Prezence
9:00  
Zahájení konference
 
9:00 - 12:00
I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc.
   
  Představení společnosti Česká fotovoltaická asociace, z. s.
1.J. VaněkStav FV ve světe a v ČR
2.P. ŠimonEnergy Community in Slovak - economics and administration
 
  Přestávka na kávu
 
  Představení společnosti Škoda Auto Česká republika
3.M. ŠedinaBattery energy storage system and how to optimize battery life in it
4.K. JaššoEkologie různých druhů vozidel provozovaných v České republice
5.J. LangVyplatí se SOZE v bytovém družstvu?
 
13:30 - 17:00
II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce Ing. Jiří Libich, Ph.D.
   
  Představení společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
6.Z. DostálSelected Photovoltaic Assembly
7.K. JandováDiagnostika FV modulů různými druhy termokamer
 
  Přestávka na kávu
 
8.H. HálováVelkokapacitní úložiště energie – plánovaný vývoj a perspektivní systémy a pilotní projekty
9.J. KurczPorovnanie prevádzkových režimov a optimalizácia manažmentu výroby obnoviteľných energií v energetickom hube ÚMMS SAV
10.J. LongauerPoruchové stavy počas prevádzky batériového úložiska
11.P. VanýsekTřetí stavová funkce - Role entropie ve zdrojích energie
 
18:30
doprovodný program – vinný sklípek + degustace
 
25.06.2024  Workshop: Nekonvenční zdroje elektrické energie a moderní akumulátory
 
9:00 - 12:00
III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce Ing. Ladislav Chladil, Ph.D.
   
  Představení společnosti Pragolab s.r.o.
12.V. NovákPalivové články
13.P. Sobotka,
V. Knap
Systematické stanovení dolní hranice SOC a následný vliv na životnost lithium-iontových článků
 
  Přestávka na kávu
 
14.T. KazdaRecyklace Li-ion akumulátorů
15.O. KlvačPreparation of Battery Samples for Scanning Electron Microscope Analysis
16.D. TrochtaScanning Electron Microscopy for in-situ Battery Analysis
 
13:00 - 15:00
IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, >vedoucí sekce doc. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D.
   
17.J. LibichSodno-iontové baterie: záporná elektroda
18.O. ČechSodno-iontové akumulátory a rentgenová difrakční spektroskopie
19.A. ŠimekSodium-ion batteries: potential use of affordable anode materials
 
  Přestávka na kávu
 
20.M. SedlaříkOverview of machine learning methods for Li-ion battery SOH estimation
21.P. VyroubalTvorba digitálního dvojčete v kontextu bateriových úložišť elektrické energie
 
16:00
doprovodný program - exkurze Vodní mlýn ve Slupi
 
26.06.2024
 
9:00 - 12:00
V. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, vedoucí sekce doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.
   
22.V. NiščákováŠtúdium vybraných viologenov ako alternatívnych organických elektrolytov v redoxných prietokových batériách
23.P. KřivíkTeplotní změny při cyklování olověného akumulátoru
 
  Přestávka na kávu
 
24.J. BáňaRecyklace lithia z Li-ion baterií pro výrobu nového katodového materiálu pro Na-ion baterie

 

 

45. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

24. 6. až 26. 6. 2024
Hotel SAVANNAH
Hatě u Znojma

Za organizační výbor konference:

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
předseda organizačního výboru
FEKT VUT, Technická 10,
616 00 Brno
tel.: 541 146 188,
fax:541 146 199
e-mail: baca@vutbr.cz