Česká elektrotechnická společnost
ústřední odborná skupina pro chemické zdroje elektrické energie
ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií,
Vysokého učení technického v Brně
si Vás dovoluje pozvat na tradiční mezinárodní konferenci

 

44. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE
ve dnech 19. 6. až 21. 6. 2023
v prostorách Hotelu Panorama Češkovice u Blanska

 

 

44. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

19. 6. až 21. 6. 2023
Hotel Panorama
Češkovice u Blanska

Za organizační výbor konference:

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
předseda organizačního výboru
FEKT VUT, Technická 10,
616 00 Brno
tel.: 541 146 188,
fax:541 146 199
e-mail: baca@vutbr.cz